Pemuda Uighur: Perjuangan Mempertahankan Identitas Etnis Uighur di Xinjiang

news logo Kumparan

June 8, 2024 | kumparan.com | By Adlan Athori

Adapun beberapa negara yang menjadi tempat etnis Uighur berdiaspora adalah Asia Tengah, Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan beberapa negara di Asia Timur. Menurut data dari UHRP (Uyghur Human Rights Project), populasi diaspora etnis Uighur tertinggi terdapat di Asia Tengah dengan jumlah diaspora kurang lebih sebanyak 424.000 jiwa, disusul oleh Timur Tengah sebanyak 70.000 jiwa dan Eropa sebanyak 15.000 jiwa.

Read the full article: https://kumparan.com/athori-adlan/pemuda-uighur-perjuangan-mempertahankan-identitas-etnis-uighur-di-xinjiang-22tSA1QRsB7/full